De naam Crossroads

Crossroads is een samenstelling van twee Engelse woorden. Cross staat onder meer voor de werkwoorden kruisen, oversteken.
Het kan ook kruis en kruisbeeld betekenen, tekenen van geloof.
Roads zijn wegen, routes. Crossroads zijn splitsingen, dilem­ma’s en kruispunten.
Het zijn de wegen van mensen die elkaar kruisen. Letterlijk doen wij dat in het ver­keer en op de weg, rijden we kriskras als onbekenden van elkaar.
Figuurlijk zijn het juist de mensen in onze directe omgeving:
familie, vrienden, mensen met bij­voorbeeld eenzelfde hobby, idee of levenswijze. Mensen die je tegenkwam in een bepaalde periode van je leven, op school of op het werk.
Sommigen gaan een tijdje mee op dezelfde weg, maar op een vol­gend kruispunt kan een ieder een andere weg inslaan, de splitsing.
Iemand kan op een persoonlijk kruispunt staan in zijn leven.
Een belangrijke beslissing in zijn leven moeten nemen, het dilemma.
Dan is er nog het kruispunt van geloof: ga ik met God of ga ik zonder God.
Het belangrijkste is dat welke weg wij ook kiezen, onze God met ons meegaat.
Onze levens komen bij elkaar op dit kruispunt, het kruispunt van Crossroads.