Boekingen

Boekingen
Als koor repeteren wij met name om medewerking te kunnen verlenen aan kerkdiensten bij u in de gemeente.

Standaard medewerking
U kunt ons boeken voor een standaard medewerking. Wij zingen dan 5 tot 7 nummers in de door uw gemeente georganiseerde eredienst.
Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Sing-in rond Pasen
Wilt u eens iets anders op of rond Pasen?

Wat dacht u van een Sing-In? Tijdens de Sing-In luistert u naar ons koor, maar betrekken we ook de mensen in de kerk of zaal er bij met veel samenzang van bekende en minder bekende liederen. Door de samenzang klinken ook minder bekende liederen als heel eenvoudig.
De Sing-In kunnen we als complete dienst voor u presenteren. We wisselen de liederen af met een gedicht en een kort gebed. In overleg met uw predikant is er ook de mogelijkheid voor een overdenking in de liturgie.
Een Sing-In is – zo is onze ervaring – vaak een zeer inspirerend geheel.
Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Themadienst
Bij de themadienst “De reis van je leven” nemen wij u de volledige organisatie van de dienst uit handen. Deze complete dienst voorziet in koor- en samenzang, gebeden, overdenkingsmomenten en veel interactie.
Ook aan de kinderen is gedacht. Er is een vertelling voor tijdens de kindernevendienst, handvatten voor een gesprekje met de kinderen en een activiteit waar wij op doorgaan als de kinderen terugkomen in de kerkzaal.
Het geheel wordt ondersteund door een beamerpresentatie met beelden, muziek en liedteksten.
Inhoudelijk komen de volgende punten aan de orde:
Ik ga op reis en neem mee
De bijbel mag de leidraad in ieders leven zijn.
Onderweg / Als het leven tegen zit
God gaat met u en jou op weg. In moeilijke periodes in je leven mag je ervaren dat God bij je wil zijn.
De reis van jouw leven
Welk spoor wilt u of wil jij achter laten?

Kosten voor de themadienst zijn 295 euro.
Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.